6 februari 2018

De Handelaar

Eens per maand brengt S.v. Forum een nieuwsbrief uit. De RedacCie is verantwoordelijk voor het schrijven van de artikelen, het maken van de lay-out en het zoeken naar verhalen die binnen de vereniging spelen. Als commissielid van de RedacCie werk je samen met de andere commissieleden om de leden van S.v. Forum van een zo volledig mogelijk beeld te geven over wat er gebeurt binnen de vereniging, geef je verslagen over afgelopen evenementen en bereid je de verenigingsleden voor op de nieuwe evenementen die eraan komen.

De RedacCie bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en overige redactieleden en wordt begeleid door de Voorzitter, Lisanne van Velthuijsen.

Voor eventuele tips, vragen of opmerkingen, mail naar redaccie@svforum.nl