Studievereniging Forum

Welkom op de website van studievereniging forum

Studievereniging Forum is dé studievereniging voor alle economische instituten aan de Hogeschool Utrecht. Deze vereniging bestaat om ervoor te zorgen dat studenten aan het Economisch domein de kans krijgen om zichzelf te excelleren binnen hun vakgebied. Niet alleen proberen we kansen te ontwikkelen voor studenten om een netwerk op te bouwen en zich op een professionele manier neer te zetten in de arbeidsmarkt, maar proberen we een toevoeging te zijn aan het studie- en studentenleven. Dit doen we door o.a. borrels, reizen, lezingen, gala's, symposiums, banenmarkten en vele andere activiteiten te organiseren om de student extra curriculaire activiteiten aan te bieden.

De naam en visie van de vereniging

"Verba docent, exempla trahunt"

Het Forum is een plein in het oude Romeinse rijk waar Handel, Cultuur, Politiek en sociale activiteiten samen kwamen. De hoofdfunctie van het Forum was commercieel economisch van aard, alle handel verliep via het Forum. Daarnaast vonden sociale activiteiten van het volk zoals feesten vaak plaats op het Forum.

Dit is dan ook onze visie, S.v. Forum moet een plek zijn waar studenten met de beroepspraktijk in contact komen, waar ze terecht kunnen voor studie activiteiten en waar ze echt een steun in de rug krijgen tijdens hun carrière. Ook zal de vereniging dienen als een plaats voor ontspanning en sociale binding onder de studenten. Daarom is ons credo ook: Verba docent, exempla trahunt "Woorden onderwijzen, voorbeelden doen navolgen"

Bestuur 2021/2022

10e Bestuur van Studievereniging Forum

Niels Bronsvoort

Voorzitter

Isaac van Dijk

Secretaris & Commissaris intern

Feije Feenstra

Vice-voorzitter & Penningmeester

Iris Kruger

Commissaris Extern

Laatste nieuws

Contact

Stuur een mail naar de Secretaris van S.v. Forum via secretaris@svforum.nl